ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Οι εγγραφές για την κατασκήνωση για το καλοκαίρι του 2017 άρχισαν. Οι περίοδοι είναι τρεις, διαρκούν 22 ημέρες η κάθε μία, και για φέτος είναι:

Α' περίοδος:   18/6 εώς 10/7
Β' περίοδος:   12/7 εώς 03/8
Γ' περίοδος:   04/8 εώς 26/8


Για τους ιδιώτες υπάρχει και η επιλογή των ενδεκαημέρων, στα οποία η τιμή καθώς και η διάρκεια είναι ακριβώς στα μισά και οι ημερομηνίες τους είναι:

A1 ημιπερίοδος: 18/6 εώς 29/6
A2 ημιπερίοδος: 29/6 εώς 10/7
Β1 ημιπερίοδος: 12/7 εώς 23/7
Β2 ημιπερίοδος: 23/7 εώς 03/8
Γ1 ημιπερίοδος: 04/8 εώς 15/8
Γ2 ημιπερίοδος: 15/8 εώς 26/8

 

Για τους δικαιούχους του ΟΑΕΔ οι κύριες περίοδοι είναι οι εξής:

Α' περίοδος: 18/6 έως 2/7
Β' περίοδος: 2/7 έως 16/7
Γ' περίοδος: 12/7 έως 26/7
Δ' περίοδος: 16/7 έως 30/7
Ε' περίοδος: 26/7 έως 9/8
ΣΤ' περίοδος: 4/8 έως 18/8